Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
3 OBUCHENIYA (1)Продължаващо обучение на пробационни служители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ се проведе в хотел „Шато Монтан” - Троян от 3-ти до 10-ти юли. В него взеха участие 20 служители от пробационните служби в Кърджали, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Стара Загора, Хасково, Сливен, Бургас, Ямбол и Перник.

В това обучение основните трима експерти-обучители имаха само подкрепяща роля в процеса на работа, тъй като в ролята на обучители влязоха трима служители, вече обучени в темата.
Пробационните служители бяха запознати с няколко основни теми: Съвременни правни аспекти на пробационната дейност; Добри практики в планирането и управлението на случай; Индивидуална работа със специфични категории правонарушители; Организиране и провеждане на групова работа; Справяне с емоционалното прегаряне в професионална среда.

По време на обучението всеки от пробационните служители премина и през индивидуални супервизии с експерти по темата.

На обучението присъстваха и специалисти по оценка на ефективността. Тяхната цел бе да приемат и обобщят обратната връзка от участниците и после да работят за подобряване и усъвършенстване на вече разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.