Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Final konf 25.07.2016Заключителна конференция по Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”се проведе на 22 юли в Конферентната зала на хотел „Хебър” - Пазарджик.

В събитието участваха пробационни служители от Пазарджик и страната, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и институции, свързани с темата.

Конференцията откри Даниела Йорданова - Началник сектор «Пробация» към ГДИН, Министерство на правосъдието. Бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта, Оценката от ефективността на разработените учебни програми, споделени впечатления от обученията през погледа на експерт-обучител, както и представена обратна връзка от участници, преминали през обученията по проекта.

Основната цел на проекта е подобряване на практическите умения и знания на пробационните служители в България, съобразно най-добрите европейски стандарти.

В рамките на проекта беше проучена системата за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби в страната, създаден модел за обучение, отговарящ на най-добрите европейски стандарти и идентифицирани конкретните нужди от обучение посредством детайлно проучване на потребностите. Като обучители бяха подготвени 10 пробационни служители, които впоследствие обучиха други 60 пробационни служители за повишаване на професионалните им компетенции.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, а партньор - Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.