Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Konfnf 180 1Заключителна конференция по Проект „«Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми»” се проведе на 29 юли (петък) в Конферентната зала на хотел „Хебър” - Пазарджик.

Цел на проекта е повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание.

В конференцията участваха служители на затвори от Пазарджик и страната, както и институции, свързани с темата.

Konfnf 180 2В рамките на проекта бяха проучени обучителните нужди на служителите в затворите за прилагане на специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и с ниско интелектуално ниво; Беше направен анализ и оценка на програмите за обучение на служителите и на използваните програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво; Бяха разработени две програми - за лица с ниско интелектуално ниво и за лица с психични проблеми; Проведе се обучение на обучители с 10 служители на затворите; Обучени бяха 20 служители в местата за лишаване от свобода по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и други 20 - по програмата за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми; Извършена бе оценка ефективността на разработените програми и издаден Наръчник за прилагане на специализираните програми; Проведоха се индивидуални супервизии на обучените обучители, както и на служителите, прилагащи двете специализирани програми.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, а партньор - Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.