Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Prod.obuch.179 010916Второто продължаващо обучение на пробационни служители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се проведе от 10 до 17 юли в конферентната зала на хотел „Ривърсайд“ - Банско. В обучението се включиха пробационни служители от Областните пробационни служби на Смолян, Ямбол, Хасково, Плевен, Бургас, Сливен, Перник, Благоевград, Пазарджик и Кърджали.

В програмата на обучените бяха разгледани теми като „Съвременни правни аспекти на пробационната дейност”, „Добри практики в планирането и управлението на случай”, „Индивидуална работа със специфични категории правонарушители”, „Организиране и провеждане на групова работа”, „Справяне с емоционалното прегаряне в професионална среда” и др. По време на обучителните занимания пробационните служители имаха възможност да участват активно като задават въпроси, коментират и дискутират всички важни теми, свързани с тяхната професионална дейност.

В ролята на лектори влязоха техни колеги от пробационните служби, вече обучени в рамките на първия обучителен период на проекта. Външните експерти също се включиха в заниманията, но на този етап само с подкрепяща роля.

В края на обучението участниците попълниха Анкети за обратна връзка, с които оцениха не само логистиката, но и програмата, нейното коректно изпълнение и качествата на лекторите.

По време на обучението се проведоха и индивидуални супервизии на обучителите от системата на ГД „Изпълнение на наказанията”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.