Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004.



 Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Novina psih.problemi От 10 до 17 юли в Банско се проведе Обучение по специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми. В обучителното мероприятие участваха служители от затворите в София, Белене, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен, Враца, Бургас и ЗО „Кремиковци“.

В рамките на проекта бе заложено първоначално да бъдат обучени петима служители на затворите, които впоследствие да влязат в ролята на обучители на останалите служители, определени за обучаване. Така обучители на служителите станаха техни колеги, а останалите експерти имаха само подкрепяща роля.

Темите обхванаха както основните понятия като психична норма, психична патология, психично разстройство и психични проблеми – сходства и различия, така също и по-специализирани области като психотични и непсихотични разстройства, особености на поведението и механизми на поведението при лица с психични проблеми, субектност на поведението при лица с психични отклонения и психични проблеми и др.

На финала на обучителния процес се проведоха разговори всички участници и бяха попълнени Анкетни карти, с цел оценка ефективността на разработената учебна програма.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.