Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

По време на второто продължаващо обучение на пробационни служители, по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”, което се състоя от 10 до 17 юли в Банско, бяха проведени и поредица от индивидуални супревизии на обучителите. Това са служители от системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” страната, подготвени за тази цел още в първия обучителен период на проекта.


За провеждане на супервизиите бяха наети двама експерти, които първоначално разработиха Модел на индивидуална супервизия, а после и График за провеждането им.

Самите супервизии се проведоха по време на обучението - между заниманията и след края им - и обхванаха 10 обучители - служители от системата на ГДИН в страната. Равносметката от дейността е: 36 индивидуални супервизии с всички обучени обучители.

Целта на заниманията бе да се подпомогнат самите обучители в процеса на работата им, а също и справяне с възникнали затруднения по време на провеждане на обученията.

В самото обучение участваха представители на Областните пробационни служби на Смолян, Ямбол, Хасково, Плевен, Бургас, Сливен, Перник, Благоевград, Пазарджик и Кърджали.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.