Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
SuperviziyaВ рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се проведоха поредица от супервизии със служители на затворите в страната.

За целта бяха наети двама експерти, които да проведат супервизии на обучителите и служителите, определени да прилагат двете специализирани програми, създадени по проекта: „Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво” и „Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми”. Преди да пристъпят към работа, експертите изготвиха модел, по който да се провеждат индивидуалните супервизии, както и график за провеждането им.

Супервизии се проведоха с всеки един от вече подготвените за тази цел 10 обучители от системата на ГД „Изпълнение на наказанията” - общо 53. Цел на дейността бе те да бъдат подпомогнати в процеса на работа, както и да се справят с възникнали затруднения по време на самите обучения. Със служителите, които ще прилагат специализираните програми, също се проведоха 57 супервизии.

Освен по време на на трите обучения по проекта супервизиите се провеждаха и чрез посещения по места.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”финансира от Норвежки фанансов механизъм 2009-2014, по Програма BG15 «Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане».