Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
179 27.09.2016Оценка на ефективността от прилаганите програми на обучителите финализира експертните дейности по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”.

Основната цел на проекта е да подобри практическите умения и знания на пробационните служителите в България съобразно най-добрите европейски стандарти чрез серия от обучения и така да повиши капацитета им.

Като част от проектното задание, двама експерти участваха във всички предвидени обучения – начално и продължаващи, и взеха съответната обратна връзка от обучаемите. Основните изводи на експертите след оценката на ефективността, най-общо са следните:

За разлика от преминаващите начално, при тези, които се включват в продължаващо обучение, се подобряват най-вече практическите умения; И при двете групи служители казусите са най-желания допълнителен материал към програмите; Въпреки високите оценки, са изказани и съмнения относно практическата приложимост на програмите или техни елементи. Това налага още по-голяма синхронизация на обучението с практиката; Учебната година на ОС “Изпълненние на наказанията” е основният механизъм за разпространение на знания и умения вътре в системата, като тази практика следва да се развива и формализира допълнително; Екипните срещи и интервизиите са важен елемент от усвояването и проверката на придобитите знания и умения на практика.

След направения задълбочен анализ и оценка на ефективността от проведените обучения, бяха оформени и окончателните варианти на учебните програми, ръководството за обучаемите и наръчника, като последният вече е издаден и ще бъде разпространяван сред заинтересованите лица.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.