Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
За ИГА Екип

 

ЕкипДимитър Русинов

Председател на УС.  Магистър по педагогика с 11-годишен опит като социален работник в системата на затворите в България. Специализирал е двугодишна програма по пробация към Университета в Централен Ланкашир - Великобритания. Участвал е в обучителни визити за управление на НПО и мениджмънт на пробационни служби в Англия, Румъния, Латвия, Франция, Холандия, Норвегия и Русия. Завършил е шестмесечна програма по застъпничество и лобиране към Американската агенция за международно развитие. Участвал е в обучение за "Управление на качеството” към Тюф Норд, България. Автор е на много публикации и издания. От 2007 г. e член на Борда на Европейската организация по пробация (CEP).

 

Мариана Бойрикова


Координатор проекти, издателска дейност.
Mагистър филолог

 


Николай Вълков


Финансист
Магистър по икономика


 Андрей Момчилов
 

Мениджър международни проекти
Юрист

 
214Валентина Гешева


Административен управител на екипа от социални работници
Бакалавър по социални дейности

 Mariya

Мария Чешемеджиева


Координатор
Бакалавър по икономика

 
Rosi


Росица Миразчиева


Координатор
Бакалавър по социални дейности
Магистър по психология

 Еmi

Емилия Паунова


Координатор
Зооинженер
 Zori

Зорница Гешева


Психолог
Бакалавър по психология

Vania


Иванка Зайкова

Социален работник

Бакалавър по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Магистър по превантивна педагогика
 

Катерина Вълева


Счетоводител

 


Николай Костадинов


Компютърен специалист