Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „КОД „УСПЕХ” – Английски език за младежи в неравностойно положение”
Новини
Всички страници
Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България.

Период на изпълнение:
Подготовителна фаза: 4 месеца (октомври 2016-януари 2017 г.)

Фаза на изпълнение: 24 месеца (януари 2017-януари 2019 г.)

Водеща организация: Тръст за социална алтернатива.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е партньор по проекта за град Пазарджик.

Кратко съдържание:

Програма Код „Успех“ дава възможност на 200 младежи в неравностойно положение, между 13 и 20 години от цялата страна, да преминат обучение по английски език в допълнение към осигуреното задължително образование в страната. Програмата използва платформата на езиковото обучение, за да помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност посредством доброволчески и обществени дейности.
Обучението по английски език по програма Код „Успех“ включва:
-         традиционно обучение на място,
-         онлайн обучение,
-         смесено обучение.
В традиционното обучение участват младежи от град Пазарджик – 75 души от кв. "Изток" и 25 души от населени места в област Пазарджик, като специален фокус заемат момичетата.
Разпределени в групи по езикови нива за начинаещи и средно напреднали, всички участници ще се обучават на английски език в рамките на 360 учебни часа в периода м. януари 2017-м. декември 2018 г. Всяка група ще разполага с един учител и един помощник учител.
Освен обучението по английски език „Код Успех“ включва и сесии за личностно развитие и социална ангажираност, а също и езикови лагери за младежите, участници в обучението.

Очаквани резултати:
Целта на проекта е да се насърчи демократичното и икономическо развитие в страната, като се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Посредством платформата на чуждоезиковото обучение ще се помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, ценности и култура, както и да формират гражданско самосъзнание посредством доброволчески и обществени дейности.