Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Финансираща организация:
Фондация Институт "Отворено общество" - Будапеща

Водеща организация:
Сдружение „Свят без граници”

Партньори:
Фонд за превенция на престъпността – ИГА и още 17 организации от цялата страна

Срок на изпълнение:
10. 2016 г. – 30.09.2018 г.

Застъпнически цели:
1. Увеличаване на средствата, заделени от националния бюджет за премахване на финансовите бариери пред достъпа до ранно образование с 25 милиона лева годишно до 2019 г. посредством комбинация от мерки на следните министерства: Министерство на образованиета и науката (МОН), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Министерство на финансите (МФ), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на спорта и младежта (МСМ).
2. Убеждаване на 3 общини със значително ромско население да използват вътрешни ресурси за финансиране на ранно образование с цел премахване на финансовите бариери за децата в България на възраст от 2 до 6 години до 2019 г.

Дейности:

Етап 1: Данни за застъпническа дейност
Етап 2: Изграждане на коалиция
Етап 3: Разпространение на резултатите и национална кампания
Етап 4: Индивидуални общински кампании