Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Гъвкав екип за активно включване на групи в риск”
НОВИНИ
Всички страници

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


Период: 30.03.2017 - 30.12.2018 г.

Водеща организация: Фондация за регионално развитие „Рома - Пловдив“

Партньор: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Цел на проектa: Чрез съчетани и интегрирани помежду си дейности, включително разкриване и предоставяне на иновативна социална услуга, да се улесни достъпът до заетост на лица, които се грижат за близки с увреждания (включително деца) и хора с увреждания над 18 години, живеещи на територията на община Пловдив, кв. Столипиново.

Дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 2: Обновяване и текущ ремонт на пространството пред помещенията и доставка на оборудване и обзавеждане.
Дейност 3: Разкриване на иновативна социална услуга в общността - гъвкав екип за активно включване на лица в риск.
Дейност 4: Прилагане на интегрирани подходи за мотивиране и активиране участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства.
Дейност 5: Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания.
Дейност 6: Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда.
Дейност 7: Професионално информиране и консултиране.
Дейност 8: Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация. Дейност 9: Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности”. Дейност 10: Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания. Дейност 11: Осигуряване на заетост на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и обучение.
Дейност 12: Информация и комуникация.