ZPD 19.12През миналата седмица в Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. Фонд ИГА е партньор на Националната мрежа за децата (НМД) в изпълнението му.

Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА, представи основните цели и дейности по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“. Красимир Комсалов - съдия в Районен съд, Пазарджик запозна участниците с процедурата за разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители, същността на трафика на деца, както и наказателните мерки съгласно българското законодателство. Секретарят на на МКБППМН към Община Пазарджик Бисерка Трайкова представи постиженията на Комисията през 2017 г.

Това е поредното събитие в рамките на проекта, което информира специалистите и широката общественост по темата „деца в конфликт и в контакт със закона”.