Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме"
Новини
Всички страници

bg-fund-women

Този проект стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд на жените

 Източник на финансиране: Български фонд на жените

Период на изпълнение: 1.02 – 30.06.2018 г.

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Обхват на проекта: Област Пазарджик

Основна цел: Намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Подцел: Защита на пострадали от домашно насилие - реинтеграция и възстановяване на жертвите. Дейности:

Дейност 1. Пресконференция за оповестяване началота на проекта.

С участието на представители на заинтересованите институции, неправителствени организации и медии, както и екипа на проекта.

Дейност 2. Дейност на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа.

Регистрация (в специален Регистър), първоначална консултация, психологически и юридически консултации. При необходимост пострадалите от домашнто насилие ще бъдат насочвани към Кризисен център.

Дейност 3. Провеждане на Заключителна конференция.

Финална конференция за представители на институции, организации и медии, ангажирани по темата. Представяне и анализиране на резултатите от проекта, както и цялостната дейност на организацията в областта на домашното насилие.

4 Дейност. Публичност.

Линк на проекта в сайта на организацията за представяне съдържанието, целите и текущите дейности по проекта. Отпечатване и разпространение на информационна дипляна за популяризиране дейностите по проекта и възможностите, които той предоставя за жертвите на домашно насилие.