Kamp ZPDДнес в Пазарджик беше даден официален старт на Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ на Националната мрежа на децата (НМД), която цели промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Кампанията ще представи по интересен начин на медиите и обществеността темата за нуждата от спешна реформа в детското правосъдие, ще провокира интереса на родители и активни граждани. Важен елемент от нея е и запознаването с целите и дейностите по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, включително новосъздадените Центрове за права на децата

Людмил Спасов, регионален координатор на НМД, подробно представи кампанията, а Андрей Момчилов, експерт на Фонд ИГА, запозна участниците с дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик, създаден в рамките на проекта и управляван от ИГА.

Беше излъчен изключително интересен видеоклип - социален експеримент, който Национална мрежа за децата е направила с участието на родители.

Ако детето ви открадне дъвка, какво ще направите? А ако открадне телефон? Има ли наистина „ничии“ деца в България? Как бихме се почувствали ние, ако нашето дете бъде наказано така, както наказват в интернатите и Детска педагогическа стая?

Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ ще продължи в цялата страна. Крайната й цел е промяна на нагласите на все по-голяма част от обществото към децата с проблемно поведение и осъзнаването, че те имат нужда от подкрепа и са деца в риск, а не престъпници.