Obuch ZPDСеминар на тема “Семейно-груповата конференция - успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт и контакт със закона“ се проведе на 28 и 29 март в офиса на Фонд ИГА.

Обучителното събитие е по инициатива на Националната мрежа за децата и е част от дейностите по проект “Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, който Фонд ИГА изпълнява от 2017 г.

Целта на семинара бе да запознае участниците с основните модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, както и със същността и начина на провеждане на семейно-груповите конференции. Обучението е насочено към различни специалисти: представители на полицията, социалните услуги, образователната сфера и др., които да получат подкрепа за създаването на местен модел на семейно-груповата конференция в подкрепа на работата им с млади правонарушители.

В обучително мероприятие участваха представители на институции и организации от Пазарджик, свързани с темата: екипът на Центъра за права на децата (Фонд ИГА), отдел „Закрила на детето” (Дирекция „Социално подпомагане”), инспектори от Детска педагогическа стая (Районно управление на полицията), МКБППМН, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, КСУДС, ЦНСТ, БЧК и педагогически съветници.