DN psichОт началото на месец февруари екип на Фонд ИГА работи по проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме", чиято основна цел е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.
До този момент в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа към организацията помощ от експертите са потърсили 12 жени. Всички те са били обект на домашно насилие от страна на съпрузи, деца или други лица, с които имат родствени отношения. Осем от тях са получили психологическа подкрепа, която се изразява в индивидуално психологическо консултиране. На четири от жертвите е оказана и юридическа подкрепа, касаеща информиране за правата им и процедурата за разглеждане на дела, съгласно Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Една от жените е настанена и в Кризисен център. Настаняването й се е извършило по нейно желание, със съдействието на социалните служби и управителя на социалната услуга.
Анализът на случаите до момента показва, че преобладаващи са случаите, в които съпругът е извършил насилие над съпругата.
Една от основните задачи на специализираната подкрепа е да се повиши мотивацията на жертвите да търсят правата си, съгласно ЗЗДН.
Проектът се финансира от Български фонд за жените и ще продължи до края на месец юни тази година.