Obuchenie ZPDОбучителен семинар за специалисти, работещи в социалните услуги, се проведе вчера в сградата на Общинска администрация - Пазарджик. Семинарът се реализира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Фонд за превенция на престъпността ИГА. Домакин на събитието бе Община Пазарджик.
Събитието е съфинансирано по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД), чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.
Темата на обучението «Същност и превенция на домашното насилие сред потребителите на социални услуги», събра над 30 представители на социалните услуги от цялата област, включително Пловдив. В програмата на семинара беше включена темата „Правни аспекти на домашното насилие. Специфика на процедурите при деца - жертви на домашно насилие», представена от Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик. Валентина Гешева - управител на ЦСРИ за правонарушители към Фонд ИГА и експерт на ЦПД, представи: Същност на домашното насилие; Фактори; Специфика при работа с жертви на домашно насилие; Особености на извършителите на домашно насилие.
След представяне на основните теми, семинарът продължи с практически упражнения, представяне на казуси от практиката и дискусия.