Фонд за превенция на престъпността ИГА започва изпълнението на проект „Превантивни програми за домашно насилие”, който се финансира от Министерство на правосъдието и ще продължи до месец ноември тази година.
Основната му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, но дейностите преследват и други цели като: осигуряване защита на пострадали от домашно насилие чрез тяхната реинтеграция и възстановяване; намаляване проявите на домашно насилие чрез преминаване на извършителите през Специализирана програма; повишаване компетентността на представители на институциите за налагане на мерките за защита от домашно насилие; повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие.
Това е шестият проект на тема домашно насилие, който Фонд ИГА реализира от 2009 г. до сега. За този период през Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на организацията са преминали над 300 жертви на насилие; проведени са над 130 психологически и 100 юридически консултации; работено е с 24 семейни двойки (медиация); около 40 жени и деца са насочени за настаняване в Кризисен център.
Проектът ще приключи с Кръгла маса през месец октомври, когато ще бъдат представени резултатите от реализацията му.
Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.