1-200618Заключителната конференция по Проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме" се проведе на 19-ти юни в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър» - Пазарджик.
Основната цел на проекта е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото; защита на пострадали от домашно насилие - реинтеграция и възстановяване на жертвите.
В работата на конференцията се включиха Надя Клисурска - народен представител, Гинче Караминова - зам.-директор на СОУ "Д. Гачев", Тодор Гроздев - журналист, както и представители на институции, ангажирани с темата, неправителствени организации и медии.
2-200618Резултатите от проекта бяха презентирани от Мариана Бойрикова - ръководител на проекта  и Валентина Гешева - ръководител на екипа на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, към Фонд - ИГА.
Своят опит споделиха представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция на полицията и управителят на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера.
Този проект стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените.