02 07 18Обучителен семинар по Проект „Превантивни програми за домашно насилие” се проведе в края на миналата седмица в конферентната зала на хотел «Елбрус», Велинград.

Участваха представители на Окръжен и Районен съд - Пазарджик, Районна прокуратура, Областна дирекция на полицията и РУП – Пазарджик, Регионална дирекция «Социално подпомагане» и Дирекция «Социално подпомагане» - Пазарджик, КСУДС - Пазарджик, Община Лесичово, ВУИ - Ракитово и др. В заниманията се включи е екипът на Фонд ИГА, който работи по проекта с жертвите и извършителите на домашно насилие.

Целите и дейностите на проекта бяха презентирани от ръководителя му, а работата в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа от експерта по социални дейности Валентина Гешева.

Основен лектор на семинара бе доц. Владимир Велинов, който представи темите: «Домашното насилие - прилики и различия с психопатологията», «Криминологични аспекти на агресията» и «Относно поведението в интимните съпружески отношения». Лекциите и презентациите бяха редувани с работа по представени казуси, практически занимания и дискусии.

Участниците се включиха активно в разискванията и споделиха своя опит, конкретни казуси и интересни идеи за бъдеща работа. Те отново ще се срещнат в края на проекта, когато на Кръгла маса ще споделят впечатленията си от изпълнението му, както и цялостното развитие на проблема домашно насилие.

Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.