ОInfo Batakт месец май тази година Фонд за превенция на престъпността ИГА изпълнява Проект «Превантивни програми за домашно насилие». В рамките на проекта е предвидено провеждането на 3 Информационни дни в общински центрове на областта, в които не е провеждана информационна кампания по тази тема. Фонд ИГА работи по проблема домашно насилие от 10 години. Такива кампании вече са провеждани в общините Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Стрелча и Велинград. С настоящия проект кампанията разширява обхвата си с общините Батак, Лесичово и Септември.

Първият Информационен ден се състоя на 10 септември в залата на Общински съвет - Батак. Участваха представители на Общинска администрация, Общински съвет, институции на територията на общината, читалища и училища, граждански организации, клубове, граждани.

Събитието се проведе с любезното съдействие на Община Батак.

Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.