KalugerovoДнес в Центъра за социални инициативи и иновации - с. Калугерово, се проведе Информационен ден за домашното насилие. Участваха представители на Общинска администрация - Лесичово, Кметство - Калугерово, социални центрове, читалища, училища и детски градини от селата Калугерово, Лесичово, Динката и Щърково.

Бяха представени проекта с неговите цели и дейности, Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област, както и Анализ на ситуацията с домашното насилие в Област Пазарджик: състояние, характеристики, особености, специфични проблеми, взаимодействие на институциите.

Това е вторият информационен ден в рамките на Проект «Превантивни програми за домашно насилие», който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.