Info SeptПоследният информационен ден в рамките на Проект „Превантивни програми за домашно насилие” се проведе в залата на Общински съвет - Септември. Присъстваха представители на Общинска администрация, Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане”, МКБППНП, училища, детски градини, читалища и др.

След представянето на проекта, Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата, както и доклада от Анализа на ситуацията с домашното насилие в Област Пазарджик, участниците зададоха много въпроси и форумът премина в ползотворна дискусия.

С 3-те информационни дни в рамките на настоящия проект, както и предишните, проведени също по проекти, финансирани от Министерство на правосъдието, общините, обхванати от информационната кампания на Фонд ИГА, са вече 9. Резултатите от провеждането й ще бъдат обобщени на Кръгла маса за финализиране на проекта, която ще се проведе през месец ноември.

Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.