Monit ZPDВчера в офиса на Фонд ИГА се проведе работна среща по Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

Участие в срещата взе г-н Андерс Мадсен от Дания - външен консултант на Фондация „Велукс”, чиятo цел бе да се запознае с дейността на ЦПД, както и с екипа и дейностите на Фонд ИГА.

В работната среща участваха представители на Районен съд - Пазарджик, Районно управление на полицията, Отделът за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане”, КСУДС - Пазарджик и екипа на Центъра за права на децата.