Obuch obraz DNВ края на миналата седмица екип на Фонд ИГА проведе обучение по Проект «Превантивни програми за домашно насилие» за прилагане на Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област. В обучението се включиха 12 души - директори, педагогически съветници, психолози и преподаватели - представители на училища от Област Пазарджик (по 1 от всяка община).

Експертите, работили по създаването й, представиха нейните цели, съдържание и характеристики, а също и изводите от апробирането й. Участниците бяха подробно запознати с Ръководството за провеждане на Програмата, тъй като целта на обучението е те да бъдат подготвени като обучители на своите колеги от съответната община. Това ще бъде предпоставка за мултиплицирането й на повече места в Област Пазарджик.

Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието. Резултатите от цялостната му реализация ще бъдат представени в средата следващия месец, когато ще се проведе финална Кръгла маса, с участието на представители на институции и организации, ангажирани по темата.