Kr.masaКръгла маса за финализиране на проект „Превантивни програми за домашно насилие” се проведе вчера в конферентната зала на Гранд-хотел „Хебър”. Участие във Форума взеха представители на Районна прокуратура, Районен съд, Районно управление на полицията - Пазарджик, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Затвора, Областна администрация, МКБППМН, Местната комисия за борба с трафика на хора, Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера, Общинска администрация - Лесичово, Български червен кръст, Комплекса за социални услуги на лица и семейства, ЦСРИ от Пазарджик и общината, общински съветници, директори на училища, психолози и медии.

В рамките на програмата бяха представени резултатите от проекта, Анализът на ситуацията с домашното насилие в област Пазарджик, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие и Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област.

Във втората част на форума се проведе оживена дискусия, в която се включиха всички участници.

Проект „Превантивни програми за домашно насилие” се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г., сключен с Министерство на правосъдието.