ZPD LesichovoНа 14-ти декември екип на Центъра за права на децата - Пазарджик, проведе информационна среща в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с.Лесичово. 

Срещата е част от проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата, чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.

Основната тема на информационното събитие бе свързана с превенцията на рисковото поведение сред децата и младежите от социалната услуга. Участниците имаха възможност да задават въпроси, изказват мнения, както и да дават предложения за нещата, които биха искали да променят в своя живот. Засегнати бяха и въпроси по превенцията на ХИВ и СПИ като част от рисковото поведение на подрастващите. 

Срещата бе приета с голям интерес и определена от всички участници като полезна и много ползотворна.