Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”
Новини
Всички страници

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Срок на реализация: 01.12.2008 – 31.12.2012 г.

Финансираща организация: Национална програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването, с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Партньор: На национално ниво - Министерство на здравеопазването; На местно ниво - Областният диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания - Пазарджик.
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и лечение на новооткрити случаи на туберкулозни болести.

Бенефициенти: Инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост и ромска общност.