Julev-domНа 29-ти януари в ЦНСТДБУ „Жулевия дом“, Лесичово се проведе здравна беседа. Мероприятието бе част от дейностите по проект “Центрове за правата на децата в конфликт или контакт със закона в България“.

Бяха дискутирани теми като необходимостта от пълноценно и рационално хранене, добрата лична хигиена като фактор за доброто здраве, профилактика на някои значими заболявания, оказване на първа помощ при инциденти, превенция на употребата на ПАВ. В рамките на беседата бяха коментирани и правата на децата като пациенти, съобразно здравното ни законодателство. Поднесената информация бе изцяло съобразена с възрастовите и личностни особености на децата.

Екипът на ЦНСТДБУ оказа изключително съдействие за организацията на събитието.

Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“ се финансира от Фондация „Велукс” и се осъществява от Националната мрежа за децата, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността ИГА.