ZPD 8 02

В края на миналата седмица екип на Фонд ИГА, съвместно с Община Пазарджик, организира обучение на тема «Деца и младежи в досег със закона - трафик на хора”.

Участваха членовете на две местни комисии в Пазарджик - Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с трафика на хора.

Координаторът на проекта представи неговото съдържание, цели и задачи, както и дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик.

Основен лектор на обучението бе Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик.

Събитието бе организирано в рамките на Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация „Велукс”. В рамките на проекта от месец май 2017 г. функционира Център за права на децата в Пазарджик.