Kr masa ZPD 2622019На 22-ри февруари в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър», Пазарджик се проведе Кръгла маса - заключително събитие по Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“. Проектът се финансира от Фондация „Велукс” и се осъществява от Националната мрежа за децата, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността ИГА. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

В провеждането на форума участваха 38 души - представители на институции и организации, които са се включили в реализацията на проекта, както и заинтересовани по темата.

Кръглата маса беше открита от Димитър Русинов - Председател на УС на Фонд ИГА, който поздрави участниците и представи програмата. Резултатите от проекта бяха презентирани от Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА и Центъра за права на децата, а иновациите при реализиране на дейностите - от Валентина Гешева - част от екипа на ЦПД. Гост-лектор на форума бе Николета Узунова - началник отдел „Закрила на детето” в ДСП - Пазарджик, която представи темата „Ролята на програми и проекти за деца в конфликт и контакт със закона”.

В последващата дискусия се включиха по-голямата част от участниците във форума: Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Районно управление на полицията и Детска педагогическа стая, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Регионално управление на образованието, Районен съд - Пазарджик, ЦСРИ и ЦНСТ, Общинска администрация - Лесичово, общественият посредник на Пазарджик, неправителствени организации, училищни директори, психолози, социални работници.