Press DNНа 28 май в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие». Основната му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, а офисът на Фонд ИГА да се превърне в център за оказване на помощ и подкрепа за пострадали от домашно насилие в Област Пазарджик.

Проектът осигурява: Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация за извършители на домашно насилие; Провеждане на превантивни програми и консултации за жертви на домашно насилие: социални, психологически, юридически и медиация; Поведенческа рехабилитационна групова програма за подкрепа на жертви на домашно насилие; Програма за оказване подкрепа на жертви на домашно насилие с елемент на сексуално насилие; Посещения за консултиране на жертви на домашно насилие в населените места от Област Пазарджик; Прилагане на Специализирана програма за извършители на домашно насилие, както и Оценка на риска от извършването на повторно правонарушение.

Изпълнението на проекта ще продължи до средата на месец октомври, когато ще се проведе и Заключителната конференция за отчитане на резултатите.

Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер 93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.