Sem Vel (2)В края на миналата седмица във Велинград се проведе обучителен семинар по Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие». Обучението бе за представители на институции, ангажирани с проблема домашно насилие, и магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН.

Екипът, работещ по проекта, представи дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, профила на извършителите, както и Специализираната програма за работа с тях.
Sem Vel (1)

Гостуващите лектори, психолог и юрист, направиха презентации по темите: Джендър различия или психология на насилието в семейната система; Психологична консултация и брачна терапия в случаите на домашно насилие; Домашното насилие - аспекти в юридическата практика; и Домашното насилие като престъпление.

Обучението завърши с изключително ползотворна дискусия, в която бяха коментирани промените в НК по тази тема.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.