Kr masaДнес в хотел „Домейн Пещера” се проведе Кръгла маса по Проект „Всички заедно за силно и равно начало”. Тема на форума бe обхватът на децата в детските градини и значението на ранното образование и развитие. Участваха детски учители, директори на детски градини, институции, които имат отношение към темата, както и представители на бизнеса, неправителствения сектор и медиите.

На Кръглата маса бяха представени важни констатации относно инвестициите в ранното детско развитие и основни резултати от проучването и оценката на въздействието от изпълнението на проект „Готови за училище”.

В центъра на Дискусията бяха поставени следните акценти: Как да направим детските градини привлекателни за уязвимите групи, но и не само за тях; Привличане на родителите като съмишленици и съюзници; Какво да се направи, за да се премахнат таксите за всички -  кампании, разговори и участие на високо ниво при взимане на решения, публични обсъждания и др.; Партньорство и взаимодействие на заинтересованите страни за повишаване на обхвата и резултатни програми и мерки за ранно детско развитие.

Проект „Всички заедно за силно и равно начало” се финансира от Тръста за социална алтернатива и се изпълнява от 17 организации в цялата страна. За област Пазарджик водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.