Inf.den BrazigovoПри много голям интерес премина Информационният ден за домашното насилие в Брацигово. Със съдействието на Общинска администрация, и с участието на представители на институции, организации и училища на територията на общината, в Компютърната зала на Младежкия дом в общинския център, бяха представени проектът, неговите цели, задачи и дейности.

Събитието се проведе по Проект „Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността ИГА. Такива Информационни досега са проведени в 10 общини на област Пазарджик, в рамките на различни проекти на Фонд ИГА по тази тема. През месец септември подобни форуми ще се състоят във Велинград и Сърница.

Целта им е във всички общински центрове на област Пазарджик да бъде представена информация за възможностите, които проектът предоставя за целевите групи.

Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.