Info VelingradПоредният Информационен ден за домашното насилие се проведе в края на миналата седмица в заседателната зала на Общински съвет - Велинград. Присъстваха представители на Общинска администрация, Общински съвет, институции от общината, читалища и училища.

На информационното събитие бяха представени проекта, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, програмите и услугите за жертви на насилие, както и специализираната програма за извършители на домашно насилие.

След Ракитово и Брацигово, Велинград е третият общински център, в който се провежда информационен ден по темата. Той е част от проекта на Фонд за превенция на престъпността ИГА «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.

Събитието бе организирано със съдействието на Община Велинград