Turski-proektСеминар-дискусия по темата за социалната и професионалната реинтеграция на млади правонарушители, преминали през системите за младежко правосъдие в България и Турция, се проведе във вторник в Конферентната зала на хотел «Хебър» - Пазарджик. В рамките на събитието гостите представиха състоянието на системата за младежко правосъдие в Република Турция, а професионалисти от двете страни обмениха опит и идеи за подобряване положението на младите хора, попаднали в конфликт със закона. Участие в дискусията взеха представители на редица местни институции и организации, имащи отношение към младежкото правосъдие и закрилата на децата.

Преди форума колегите от Турция посетоха офиса на Фонд ИГА и се запознаха с екипа и дейността на организацията.

Проект "Afresh" ("На чисто") се реализира от турската фондация TCYOV, в партньорство с Фонд ИГА и италианското сдружение Il Vergante. Проектът цели да проучи възможностите за подобряване на процесите по реализиране на правосъдието по отношение на млади правонарушители в Република Турция и тяхното реинтегриране в обществото.