Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
За ИГА Награди

 

Награди

   

  • 2004 г. - Фонд - ИГА печели престижната Международна награда за организация “Пионер” на Международната конференция “Пробация 2004” в Лондон, организирана от Националния директорат по пробация на Англия и Уелс.
  • 2005 г. - Фонд - ИГА печели първа награда за принос в областта на свобода на информацията. Наградата е в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала Закона за достъп до обществена информация" в конкурс, организиран от Програма Достъп до информация (ПДИ).
  • 2010 г. - Фонд - ИГА печели годишната международна „Награда за европейска превенция на престъпността 2010” на Европейската мрежа за превенция на престъпността” (EUCPN) за изграждане на първия специализиран с център за социална рехабилитация и интеграция на деца с асоциално поведение в Пловдив.