Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
За ИГА Документи

 Юридическа информация 

 

 

Основни документи:
- Регистрирация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща обществено полезна дейност (№ 20030613004 от 13.06.2003 г.); JPEG (295KB)
- Устав на организацията. Word DOC
- Регистрирция в Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на социални услуги за правонарушители (Удостоверение № 35 от 12.06.2003); JPEG (374KB)
- Лиценз в Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги на деца (Лиценз №0050 от 17.11.2004); JPEG (220KB)
Годишен доклад – 2002; Acrobat Reader PDF (179 Kb)
Годишен доклад – 2003; Acrobat Reader PDF (416 Kb)
Годишен доклад – 2004; Acrobat Reader PDF (980 KB)
Годишен доклад - 2005; Acrobat Reader PDF
Годишен доклад – 2006; Acrobat Reader PDF