Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

718Домашното насилие бе тема на публицистичното предаване „60 минути” на телевизия „Телекабел” миналата сряда, когато бе представен проектът на Фонд за превенция на престъпността – ИГА „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”.
Гости в студиото бяха Мариана Бойрикова - координатор от Фонд – ИГА, Валентина Гешева - ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция към Фонд – ИГА, Рада Еленкова - от Български център за джендър изследвания - клон Пловдив, координатор на Бюро за социални услуги и Янчо Дрянов - адвокат, част от екипа на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие.
Проектът беше представен от Мариана Бойрикова, която акцентира върху създаването на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, в което експертите на Фонд – ИГА работят с жертвите на насилие. Юристът на Бюрото разясни Закона за защита от домашно насилие, както и действащите практики, а Валентина Гешева се спря на спецификата при работата с насилниците. Рада Еленкова от Български център за дженджър изследвания коментира проблема „домашно насилие” – неговите характеристики, видове, причини и фактори, обуславящи проблема, работата с жертвите на насилие. Наблюденията и изследванията показват, че към момента в страната липсва единна методика и практика, която да е насочена към оказване на психосоциална подкрепа на извършителите на насилие. Възможностите за насочване и включване на тези лица в специализирани индивидуални или групови корекционни програми в общността са ограничени. Неизползани в това отношение до момента са ресурсите, с които разполага съдебната система и разработването на ефективен механизъм за препоръчително насочване от съда към специализирани центрове и екипи на извършителите на насилие за включването им в корекционни и психосоциални програми.
Проектът се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът му на финансиране е Министерство на правосъдието. Неговата основна цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото на територията на Пазарджишки съдебен район.