Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

716През месец август беше даден старт на ограмотителната програма за лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Седем от бенефициентите, получаващи услугата ЦСРИ, след изрично заявено желание, бяха одобрени за ограмотителния курс.
Програмата на обучението се състои от 100 часа, като в нея са включени занимания за придобиване на знания по български език и литература, математика, „Човек и природа” и „Човек и общество”. Заниманията се провеждат в Белово и ще продължат до средата на месец декември, когато курсистите ще преминат изходящ тест за преценка на придобитите знания.
Обучението на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, вече дава своите положителни резултати. Почти всички обучаеми са овладели необходимия минимум от знания, които обогатяват грамотността им, разширяват светогледа им и са предпоставка за по-нататъшно намаляване на риска от евентуални рецидиви. Ограмотителният курс е част от интегрираната социална услуга ЦСРИ на лица, освободени от местата за лишаване от свобода и се предоставя в рамките на проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”.