716През месец август беше даден старт на ограмотителната програма за лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Седем от бенефициентите, получаващи услугата ЦСРИ, след изрично заявено желание, бяха одобрени за ограмотителния курс.
Програмата на обучението се състои от 100 часа, като в нея са включени занимания за придобиване на знания по български език и литература, математика, „Човек и природа” и „Човек и общество”. Заниманията се провеждат в Белово и ще продължат до средата на месец декември, когато курсистите ще преминат изходящ тест за преценка на придобитите знания.
Обучението на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода, вече дава своите положителни резултати. Почти всички обучаеми са овладели необходимия минимум от знания, които обогатяват грамотността им, разширяват светогледа им и са предпоставка за по-нататъшно намаляване на риска от евентуални рецидиви. Ограмотителният курс е част от интегрираната социална услуга ЦСРИ на лица, освободени от местата за лишаване от свобода и се предоставя в рамките на проект „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода”.