Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

714Двудневна Работна среща за обсъждане и приемане на координационен механизъм по прилагане на програмите и услугите по ЗЗДН се проведе на 10 и 11 ноември във Велинград. В нея взеха участие представители на институции и организации, непосредствено ангажирани в изпълнението на ЗЗДН или имащи отношение към проблема насилие: Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Велинград, Районен съд – Пещера, Областна дирекция «Полиция» - Пазарджик, РУП – Пазарджик, Дирекция «Социално подпомагане» - Пещера и Кризисен център – Пещера.
Срещата се проведе в рамките на проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, който се ръководи и изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Освен конкретната работа по обсъждане и приемане на координационния механизъм, участниците в срещата имаха възможност да чуят лекцията „Домашното насилие - някои съществени области», представена от доц. Владимир Велинов, както и да се запознаят с работата на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие, презентирана от Мария Чешмеджиева – управител на Кризисен център – Пещера, Светла Давчева – психолог и Валентина Гешева – ръководител на ЦСРИ към Фонд – ИГА.
Преди началото на работната среща беше дадена специална пресконференция за медиите, на която беше представен проектът, неговите цели, постигнати резултати и предстоящи дейности.