682На 14 февруари Фонд за превенция на престъпността – ИГА се включи активно в Националната антиспин кампания с дейностите си по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.
От 14.00 часа в зала „Устрем” на Младежкия дом доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” от Компонент 7 направиха презентация на тема: „ХИВ/СПИН – разпространение, предпазване, лечение”. В следобедните и вечерни часови по улиците на града и заведенията те раздаваха здравно-образователни материали.
На 15 февруари презентацията беше представена и в читалище „Развитие”- Пещера, а в същия ден младите хора посетиха и Кризисния център деца и лица, пострадали от насилие.
Специалистите, работещи по Компонент 4 ”Намаляване уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” проведоха информационна среща в ромската махала в Пещера, на която презентираха темата и ще раздадоха здравно-информационно материали.