Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

682На 14 февруари Фонд за превенция на престъпността – ИГА се включи активно в Националната антиспин кампания с дейностите си по Компоненти 4 и 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.
От 14.00 часа в зала „Устрем” на Младежкия дом доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” от Компонент 7 направиха презентация на тема: „ХИВ/СПИН – разпространение, предпазване, лечение”. В следобедните и вечерни часови по улиците на града и заведенията те раздаваха здравно-образователни материали.
На 15 февруари презентацията беше представена и в читалище „Развитие”- Пещера, а в същия ден младите хора посетиха и Кризисния център деца и лица, пострадали от насилие.
Специалистите, работещи по Компонент 4 ”Намаляване уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” проведоха информационна среща в ромската махала в Пещера, на която презентираха темата и ще раздадоха здравно-информационно материали.