Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

683В петък, 25 февруари, от 16.30 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита Изложбата „Откраднато слънце”. Изложбата представя фотоси с произведения на деца, преживели насилие. Децата са създали своите произведения при работата си в група за художествени занимания в рамките на проект, финансиран от Фондация „ОУК” - Швейцария. Проектът „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА от 2009 г.
Изложбата показва 36 художествените произведения, изработени от 16 деца на възраст от 6 до 16 години. Реалната работа с децата е продължила шест месеца. Целта на изложбата е да фокусира общественото внимание и да изостри обществената чувствителност и бдителност към проблема. Тя ще бъде представена и през месец април в Пазарджик като част от Заключителната конференция по проекта.