683В петък, 25 февруари, от 16.30 часа в Градска художествена галерия - Пловдив беше открита Изложбата „Откраднато слънце”. Изложбата представя фотоси с произведения на деца, преживели насилие. Децата са създали своите произведения при работата си в група за художествени занимания в рамките на проект, финансиран от Фондация „ОУК” - Швейцария. Проектът „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА от 2009 г.
Изложбата показва 36 художествените произведения, изработени от 16 деца на възраст от 6 до 16 години. Реалната работа с децата е продължила шест месеца. Целта на изложбата е да фокусира общественото внимание и да изостри обществената чувствителност и бдителност към проблема. Тя ще бъде представена и през месец април в Пазарджик като част от Заключителната конференция по проекта.