Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

684Днес, в конферентната зала на комплекс „Империал” - Пазарджик, се проведе Информационен ден за популяризиране на модела ЕНТЕР-2, създаден в рамките на проекта на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
Специално разработеният модел предоставя възможност на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода, за адекватно социално включване. Моделът включва социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и активен социално-трудов менторинг (АСТМ). За допълнителното финансиране на ЦСРИ се предполага създаването на социално предприятие, предоставящо квалификационни, обучителни програми и консултации за доставчици на социални услуги и други клиенти.
До края на този месец подобни информационни дни ще бъдат проведени в Пловдив, Бургас, Плевен, Враца и Благоевград.
Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.