Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

685Третият информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2” се проведе в заседателна зала на Областна администрация – Бургас. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
На презентацията присъстваха представители на Апелативна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на полицията, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, Затвора, Община Бургас, неправителствени организации и др. Освен модел „ЕНТЕР-2” бяха представени национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационни дни предстоят и в Плевен, Враца и Благоевград. Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.